OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

IKT2

Informatizacija poslovanja obrta ”Valent commerc”

O PROJEKTU

Vrijeme trajanja provedbe projekta:

9 mjeseci

Studeni 2019. godine – Kolovoz 2020. godine

Opći cilj:

Unapređenje informacijskih i komunikacijskih procesa obrta Valent commerc.

Specifični cilj:

Stvaranje preduvjeta koji su nužni za unaprjeđenje proizvodno-uslužnih kapaciteta. Smanjenje nepovezanosti poslovnih i proizvodnih procesa te automatizacija pojedinih proizvodnih procesa.

Vrijednost projekta: 111.480,00 kn

Bespovratna sredstva: 82.495,20 kn (74 %)

Vlastiti udio: 28.984,80 kn (26 %)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

1. Nabava i instalacija hardvera te umrežavanje

računalne opreme

2. Instalacija i implementacija novih programskih

rješenja u proizvodnji PVC stolarije

3. Instalacija i implementacija novih programskih

rješenja u proizvodnji drvenog namještaja

4. Upravljanje projektom

5. Promidžba i vidljivost

REZULTATI PROJEKTA

1. Bolja opskrba informacijama na svim razinama poslovanja obrta ‘Valent commerc’.

2. Povećani prihod od prodaje

3. Provedbom projektnog prijedloga unaprjeđuje se devet poslovnih procesa (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost obrta VALENT COMMERC

Za sve informacije možete kontaktirati:

NOSITELJ PROJEKTA

Stolarski obrt i proizvodnja predmeta od plastike „Valent commerc“

Vinkovačka 63

32284 Stari Mikanovci, Hrvatska

Kontakt osoba: Mile Valentić, vlasnik obrta

Tel: + 385 32 210 185

Fax: + 385 32 211 917

GSM: + 385 98 373 090

E-Mail: info@valent.com.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr 

To top